Nasze Projekty


Stowarzyszenie Podwójne Skrzydła skupia się na realizacji swoich celów w zakresie:

– integracji i współpracy sąsiedzkiej na Nowej Pradze w Warszawie
– kultywowania lokalnych tradycji i inspirowanie działań międzyśrodowiskowych
– edukacji młodzieży w zakresie kreatywnego wykorzystania mediów społecznościowych
– promowania talentów i kreatywnościo osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

W tym celu realizujemy następujące projekty:

Ksiuty w Środku – galeria inspirowana kapliczkami Starej Pragi oraz Miejsce Aktywności Lokalnej tworzące przestrzeń do współpracy rdzennych mieszkańców i tworzących na Pradze artystów. (więcej)

WTvM – projekt edukacyjny dla mieszkańców Warszawy w wieku 16-30 lat obejmujący warsztaty i realizacje praktyczne w zakresie twórczego wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach lokalnych. (więcej)

Maryjka w Środku – projekt integracyjno-artystyczny w którym po dokumentacji instniejących kapliczek przeprowadzimy warsztaty z udziałem mieszkańców oraz zaproszonych artystów. Efektem będzie nowa kapliczka na warszawskiej Pradze. (więcej)

Otwórz Oczy – projekt aktywizacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w działaniach artystycznych oraz filmowo-telewizyjnych.