Maryjka w Środku


Maryjka w Środku – projekt integracyjno-edukacyjny

Poprzez cykl działań edukacyjnych realizowanych w formie warsztatów artystycznych przybliżymy uczestnikom historie praskich kapliczek.

W Projekt zaangażowani będą rdzenni mieszkańcy Nowej Pragi, środowiska arystystyczne działające lokalnie, twórcy inspirujących się postacią Maryjki oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

W pierwszym etapie Projektu na podstawie przygotowanej mapy istniejących kapliczek dokonamy dokumentacji faktograficznej, zdjęciowej i filmowej istniejących kapliczek.

Towarzyszyć temu będą wywiady z osobami opiekującymi się dokumentowanymi miejscami oraz znającymi ich historię.

W drugim etapie zaprosimy mieszkańców, artystów oraz uczestników WTZ z Pragii do stworzenia nowych artystycznych kapliczek, które powstaną w wybranych lokalizacjach.

Zakończeniem Projektu będzie Oficjalna Prezentacja wraz z wernisażami innych prac w kilkudziesięciu miejscach Nowej Pragi.